top of page

Vida Litúrgica ens ofereix una bona explicació del Temps de Pasqua.

El ciri pasqual

Un dels elements més simbòlics i representatius del temps de Pasqua és el ciri pasqual. Aquest ciri, a diferència dels ciris convencionals, és un ciri molt més gran i decorat. Simbolitza el Crist, mort i ressuscitat, que ens dóna la seva llum, simbolitzada amb el foc que beneïm la nit solemníssima de Pasqua, en la vetlla pasqual.

Aquest ciri té una decoració pròpia, que és una creu al mig; sobre la creu la lletra grega “alfa” i sota la creu la lletra grega “omega”, simbolitzant que Crist és el principi i el final de la història. Alhora, sigui als voltants de la creu o a la vora de la creu, es col·loquen els números de l’any civil en el qual estem, simbolitzant que Crist és el Senyor dels temps i de la història i que té eternament glòria i poder. Finalment, és bo de col·locar en el ciri, a cada extrem i al centre de la creu, cinc grans d’encens, simbolitzant les cinc ferides de Crist a la creu. Aquest signe, encara que sembli sàdic, és molt important i gens secundari, ja que representa que el Crist ressuscitat que el ciri pasqual simbolitza és el mateix que morí a la creu i per això es col·loquen els grans d’encens. És la plenitud del Misteri pasqual: mort i resurrecció de Jesús.

També cal dir que el ciri pasqual també té una altra significació: quan entrem a l’església a les fosques la nit de Pasqua amb la claror sola del ciri pasqual i el fum de l’encens, recordem el pas del poble d’Israel pel desert, camí de la terra promesa, ja que el llibre de l’Èxode ens recorda que de dia el poble era protegit per una columna de núvol (el fum de l’encens) i de nit una columna de foc (el ciri pasqual). Som el nou poble d’Israel, el poble de Déu, que camina vers la resurrecció del Senyor, vers el Misteri Pasqual, per tal que la nostra vida quedi configurada pel baptisme a Jesucrist, mort i ressuscitat, perquè tinguem vida.

Una altra consideració a afegir és que el pregó pasqual que cantem o proclamem és una lloança a aquesta nit santíssima i al ciri, elaborat amb la cera de les abelles. Per tant, és important que el ciri pasqual sigui elaborat amb cera i no pas que ens servim d’un ciri pasqual de plàstic que il·lumina amb cera líquida, ja que es perd totalment el sentit que té el ciri pasqual, representant la llum de Crist ressuscitat a partir de la cera, que la creació ens dóna.

Finalment, cal dir que el ciri pasqual estarà situat durant tot el temps pasqual fins a Pentecosta al costat de l’ambó, a diferència de les celebracions exequials, que estarà situat als peus del fèretre del difunt. El dia de Pentecosta s’apaga el ciri, donant així per acabat el temps pasqual. Aleshores, només s’usarà en el sagrament del baptisme i en les celebracions exequials.


Les flors

Un altre element important a tenir en compte en el temps pasqual són les flors, que han de decorar ben bé sobretot el presbiteri i el baptisteri del temple. L’abundància de flors per pasqua és important per tal de simbolitzar la vida, l’alegria, el goig de la resurrecció de Jesús i la nova vida que ell mateix ens comunica. És molt recomanable que durant la cinquantena pasqual abundin les flors al temple: baptisteri, altar, ambó, ciri pasqual, etc. Cal, això sí, vetllar perquè es mantinguin en bon estat i, si es panseixen, canviar-les.

Les plantes seria millor deixar-les per al temps de durant l’any i així ajudar pedagògicament a distingir els temps litúrgics amb aquests signes externs.


Els llums

És important, també, en aquest temps litúrgic de la pasqua que hi abundi la llum en el temple: la claror dels ciris, la blancor dels ornaments… tot ens ha de portar a contemplar que la Pasqua és alhora llum per a tothom.


El cant de l’al·leluia

El cant propi de la Pasqua és, sens dubte, l’al·leluia, que en hebreu significa “lloa el Senyor”. Malgrat que el cantem durant la majoria dels temps litúrgics –excepte la Quaresma–, és un cant purament pasqual, ja que en un inici només es cantava el diumenge de resurrecció, si bé més tard es començà a cantar durant els cinquanta dies de Pasqua. Durant la Quaresma sabem que no es canta i és per això que en la Vetlla Pasqual, com ens diu el Missal Romà, l’al·leluia l’entona el president tres vegades i el poble hi respon. És molt recomanable que durant la cinquantena pasqual cantem un al·leluia ben solemne i festiu, que sigui diferent als que cantem durant la resta de l’any litúrgic, per tal de simbolitzar la gran importància del temps de Pasqua.


BONA PASQUA A TOTHOM

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page