top of page

L’ESPERIT, ALÈ DEL CRISTIÀ.


Sense l’Esperit Sant:


Déu està lluny,

Jesucrist pertany al passat,

l’evangeli és lletra morta,

l’Església només una organització,

l’autoritat un mecanisme de dominació,

la missió una propaganda,

el culte una evocació,

i el comportament cristià una moral d’esclau.

Però amb Ell:

Déu és Pare amorós i perdó sempre ofert,

Crist ressuscitat és aquí, company de camí,

l’evangeli és força de vida i de llibertat,

l’Església esdevé la comunió dels deixebles de Jesús,

l’autoritat és un servei alliberador,

la missió és una Pentecosta,

la litúrgia és memorial de Jesús,

i el comportament humà esdevé divinitzat.

Metropolità Ignatios de Lattaquié (Siria)


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page