top of page

GRUP DE VOLUNTARIS OBERTURA ESGLÉSIA

Es crea un grup de voluntaris per obrir l'església els dies de les celebracions.

El que fan és;

  • Observar que tothom es posa hidroalcohol a l'entrar a l'església

  • Assegurar que tothom porta la mascareta posada tota la celebració

  • Obrir els espais dels bancs a mida que vagi arribant la gent

  • Desinfectar els bancs al final de la celebració.

Ja des d'ara gràcies per seguir les seves indicacions i moltes gràcies per la vostra ajuda.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page